#

Nguyễn Phú Tiến

Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông
Học viên

1700 Học viên

Danh mục

Đề án 146

Nhận xét

4.8/5 (5 rating)

Các khóa học khác của tác giả