#

GS.TS. Hồ Tú Bảo

Học viên

7567 Học viên

Danh mục

Khoá học khác

Nhận xét

4.7/5 (61 rating)

- Sinh năm 1952 tại Việt Bắc, quê gốc tại Hà Nội.

- Năm 1978, tốt nghiệp ngành Toán, khoa Toán - Lý, ĐH Bách khoa Hà Nội.

- Năm 1987, tốt nghiệp Tiến sĩ tin học tại ĐH Paris 6 chuyên ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo.

- Năm 1998, tốt nghiệp Tiến sĩ khoa học về tin học tại ĐH Paris 9 chuyên ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo.

- Năm 1991, ông được phong hàm Phó giáo sư tại Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) Việt Nam.

- Năm 1998, ông được phong hàm Giáo sư tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST).


- Từ tháng 4/2018: Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Dữ liệu tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

- Từ tháng 11/2018: Giám đốc Khoa học tại Viện John von Neumann, ĐHQG HCM.

- Từ tháng 4/2018: tiếp tục tham gia giảng dạy và nghiên cứu hàng năm tại Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) với vai trò visiting professor.


Ông giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Viện trưởng (Viện John von Neumann, ĐHQG HCM); Giám đốc Khoa học (Trung tâm Nghiên cứu AI, ĐHBKHN); Trưởng phòng Thí nghiệm (JAIST).


- Năm 1991 - 1992: Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở tại Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

- Năm 2019, 2020: Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành CNTT.


Ông là chủ biên của 07 sách chuyên khảo, 02 giáo trình, trong đó có một số sách tiêu biểu như:  

+ Hồ Tú Bảo, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Nhật Quang (2020). Hỏi đáp về Chuyển đổi số, NXB Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 

+ Hồ Tú Bảo, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Nhật Quang (2022). Chuyển đổi số thế nào, NXB Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 


Ông có nhiều bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong đó: 10 bài báo tạp chí trong nước; 73 bài báo tạp chí quốc tế (trong đó có 57 bài ISI (25 bài Q1 và 15 bài Q2), 6 bài ESCI, 3 bài tạp chí JSAI của Nhật, 4 bài tạp chí khác) + 195 bài báo trên tuyển tập các hội nghị quốc tế có thẩm định, trong đó có 9 bài hội nghị A*, 26 bài hội nghị loại A (18,5% của số bài báo hội nghị được xếp hạng). 


Ông đạt nhiều giải thưởng danh giá về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước tiêu biểu như: Giải thưởng nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngành Khoa học Máy tính: “TESOR: Công cụ tạo sinh các hệ chuyên gia”, 5.1990 (Nhóm trưởng và đồng tác giả); Best paper awards of Fifth International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems KICSS’10, “Discovering Relationship between Hepatitis C Virus NS5A Protein and Interferon/Ribavirin Therapy”, November 25-27, 2010, Chiangmai, Thailand; Distinguished Contribution Award of 2017, Pacific-Asia Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD);...

Các khóa học khác của tác giả