Tiêu điểm

Trong chuyển đổi số thì chiến thắng thuộc về ai dám nghĩ, dám làm và tạo ra sự khác biệt
- Bộ Thông tin và Truyền thông -
Chuyển đổi số diễn ra nhanh hay chậm không phụ thuộc vào tiến bộ công nghệ, mà phần lớn phụ thuộc vào người dùng công nghệ
- Bộ Thông tin và Truyền thông -
Chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế, chính sách nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ
-Bộ Thông tin và Truyền thông -
Công nghệ số càng xử lý dữ liệu nhiều, càng nhiều dữ liệu thì càng thông minh.
- Bộ Thông tin và Truyền thông -
Công nghệ số thì càng nhiều người dùng sẽ càng rẻ, càng dùng nhiều thì càng hoàn thiện, càng nhiều dữ liệu thì càng tạo ra nhiều giá trị.
- Bộ Thông tin và Truyền thông -
Khóa học tiêu biểu
CĐSX: Chuyển đổi số xã
Khoá bồi dưỡng dành cho lãnh đạo UBND cấp xã
CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số
Khoá bồi dưỡng dành cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách về CNTT tại các bộ, ngành, địa phương và các Doanh nghiệp phát triển các nền tảng số.
CĐSC: Phổ cập kỹ năng số cộng đồng
Khoá phổ cập kỹ năng số cộng đồng cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân.
Khóa CĐSNC: Chuyển đổi số đội ngũ nòng cốt xã
Khoá bồi dưỡng dành cho lãnh đạo UBND cấp xã
CĐS: Chuyển đổi số cơ bản
Khoá bồi dưỡng dành cho các cấp quản lý và cán bộ thực thi nhiệm vụ về chuyển đổi số.
CĐSS: Chuyển đổi số đơn vị chuyên trách
Khoá bồi dưỡng dành cho Lãnh đạo đơn vị chuyên trách về CNTT tại các bộ, ngành, địa phương.

Kỹ năng số là chìa khoá để chuyển đổi số thành công

One Touch cung cấp kỹ năng số bao gồm kiến thức, ứng dụng và kinh nghiệm. Đây là tài sản quan trọng đối với cá nhân, doanh nghiệp, nền kinh tế và quốc gia. Kỹ năng số được xem là “tiền tệ toàn cầu của thế kỷ” trong thời đại mới.

Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để hình thành Chính phủ số vào năm 2025.

Xem thêm

Phát triển kinh tế số giúp mỗi người dân giàu có hơn, Việt Nam thoát nghèo, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, có mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và có mức thu nhập cao vào năm 2045.

Xem thêm

Phát triển xã hội số giúp mỗi người dân hạnh phúc hơn, Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, nhân văn và rộng khắp.

Xem thêm
"Chuyển đổi số cho bạn và tôi" của Nhạc sĩ An Hiếu, phỏng thơ của tác giả Trần Thị Quốc Hiền là một nhạc phẩm có giai điệu đẹp, ca từ dung dị mà sâu sắc; thể hiện rõ quan điểm của Chính phủ "chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi về nhận thức"; "nhận thức đóng vai trò quyết định và người dân là trung tâm của chuyển đổi số".
Nhạc phẩm nhằm thắp lên khát vọng đổi mới, sáng tạo và thử thách cần phải chinh phục. Khẳng định rõ khát vọng hùng cường, niềm tin chiến thắng, con đường tiến tới thành công sẽ rất gần với chúng ta và việc chuyển đổi số sẽ đem đến cho mọi người những điều kỳ diệu, hãy cùng nhau nắm lấy cơ hội này: cơ hội của Bạn, của Tôi!