Tên giảng viên

Admin Đà Nẵng

Administrator
Danh mục

Đề án 146

Nhận xét

4.5 (34 Đánh giá)

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học: Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về các nền tảng nhằm thực hiện hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.

 

Khoá học gồm 1 tài liệu dạng văn bản (full text), 1 tài liệu bài giảng dạng thuyết minh (powpoint), các mẫu tuyên truyền (poster) được xây dựng ngắn gọn, đơn giản nhưng vẫn đảm bảo nội dung.

 

Giảng viên

 

Đối tượng:

 

- Người dân.

 

- Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Kết quả khóa học

Điều kiện hoàn thành khóa học:

Tiến trình: đạt tối thiểu 75%

Nội dung bài học

1 Phổ cập kỹ năng số cộng đồng


1 VOSO


2 REAVOL


3 VNPT MONEY


4 MOBIFONE MONEY


5 VIETTEL MONEY


6 POSTMART


7 COCOC


8 VOV bacsi24


1 Tài liệu Phổ cập kỹ năng số cộng đồng


2 Tài liệu dạng ppt


Giảng viên

Administrator

Admin Đà Nẵng

Administrator

4.5 Đánh giá
34 Nhận xét
48 Học viên
1 Các khóa học

Tài khoản quản trị của Bộ thông tin và Truyền thông 

Phản hồi của học viên

CĐSC: Phổ cập kỹ năng số cộng đồng

5

Xếp hạng khóa học
84.62%
7.69%
7.69%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích