Tên giảng viên

Nguyễn Huy Dũng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Danh mục

Đề án 146

Nhận xét

4.6 (7 Đánh giá)

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học: Khoá học gồm 13 bài giảng hướng dẫn chi tiết triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022. 01 tài liệu dạng toàn văn (full text), 01 tài liệu dạng thuyết trình (power point) và 01 bài kiểm tra cuối khóa học. Để được cấp chứng nhận hoàn thành khoá học, học viên cần hoàn thành khóa học và đạt từ 05 điểm trở lên trong bài kiểm tra.

 

Giảng viên/Chuyên gia:  Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Đối tượng học viên: Lãnh đạo các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương.

Nội dung bài học

1 Giới thiệu chung
9 phút


2 Hướng dẫn xây dựng nghị quyết cấp ủy
5 phút


3 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động của cấp chính quyền
9 phút


4 Hướng dẫn quản lý hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước


5 Ban hành kiến trúc điện tử 2.0
5 phút


6 Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng


7 Hướng dẫn triển khai tổ công nghệ số cộng đồng


8 Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nhân lực


9 Hướng dẫn thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia


10 Hướng dẫn đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử


11 Hướng dẫn triển khai phân tích, xử lý dữ iệu - Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến


12 Hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu


13 Hướng dẫn thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ


14 Hướng dẫn tuyên truyền phổ biến - Hướng dẫn đánh giá, công bố xếp hạng mức độ phát triển


1 Tài liệu bản Text
30 phút

Tài liệu bản Text


2 Slide bài giảng
30 phút

Slide bài giảng


1 [Trắc nghiệm]
1 giờ 30 phút


Giảng viên

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Huy Dũng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

4.6 Đánh giá
7 Nhận xét
963 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

CĐSS: Chuyển đổi số đơn vị chuyên trách

5

Xếp hạng khóa học
83.33%
0.00%
16.67%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích