Danh mục

Đề án 146

Nhận xét

4.9 (7 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

Có tài khoản trên nền tảng.

Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học: Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số cấp xã, những lợi ích khi tiến hành chuyển đổi số và các bước thực thi chuyển đổi số. Mỗi kiến thức đưa ra sẽ bao gồm cả lý thuyết và thực tiễn để người học có thể nhanh chóng hiểu được nội dung và áp dụng kiến thức vào địa phương, các đơn vị phối hợp trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Chuyên gia/ Giảng viên: Nhiều Chuyên gia.

Đối tượng: Khóa học dành cho Lãnh đạo UBND cấp xã và cán bộ quy hoạch Lãnh đạo UBND cấp xã.

Thành phần khóa học: 5 Chuyên đề (15 bài học và 1 bài kiểm tra trắc nghiệm).

Học viên cần hoàn thành tối thiểu 75% tiến độ và Bài kiểm tra trắc nghiệm đạt từ 5 điểm trở lên.

Nội dung bài học

1 Tiết 1
45 phút


2 Tiết 2
21 phút


3 Tiết 3
13 phút


4 Tài liệu
1 giờ


5 Slide bài giảng
45 phút


1 Tiết 1
45 phút


2 Tiết 2
45 phút


3 Tiết 3
45 phút


4 Tài liệu
1 giờ


5 Slide bài giảng
30 phút


1 Tiết 1
45 phút


2 Tiết 2
45 phút


3 Tiết 3
45 phút


4 Tài liệu
2 giờ


5 Slide bài giảng
2 giờ


1 Tiết 1
47 phút


2 Tài liệu
45 phút


1 Tiết 1
48 phút


2 Tiết 2
48 phút


3 Tiết 3
45 phút


4 Tiết 4
28 phút


5 Tài liệu
2 giờ


6 Slide bài giảng
2 giờ


1 Tiết 1
47 phút


2 Tài liệu
45 phút


3 Slide bài giảng
45 phút


1 CĐSX- Bài kiểm tra khóa học CĐSX. [Trắc nghiệm]
2 giờ 56 phút


Giảng viên

Trần Thị Quốc Hiền - Đỗ Lập Hiển - Đặng Tùng Anh - Trịnh Thị Trang

4.9 Đánh giá
7 Nhận xét
25385 Học viên
1 Các khóa học

Bà Trần Thị Quốc Hiền, hiện là Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông. Bà Trần Thị Quốc Hiền tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương năm 2002 và Cử nhân Kế toán của Học viện Tài chính năm 2006. Bà Hiền có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (2012) của Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết Đại học Griggs Hoa Kỳ và Thạc sỹ  Kinh tế (2014) của Học viện Tài chính. Bà  Trần Thị Quốc Hiền từng đảm nhiệm các vị trí Phó Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông (2016-2017), Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông (2017-2021). Bà  Trần Thị Quốc Hiền chủ trì nghiên cứu, tham mưu, xây dựng và triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"  (ban hành tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022)  và Đề án “Về Ngày Chuyển đổi số quốc gia”  (ban hành tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022).


Ông Đỗ Lập Hiển, hiện là Giám đốc Trung tâm Công nghệ số quốc gia. Ông Đỗ Lập Hiển tham gia phát triển, thúc đẩy các nền tảng số quốc gia; chủ trì kỹ thuật, nghiên cứu, đề xuất việc thử nghiệm và triển khai các công nghệ số của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ông Đỗ Lập Hiển tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ thông tin - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Hệ thống thông tin - Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông.

Ông Đặng Tùng Anh (sinh năm 1984), hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử - Cục Tin học hóa. Ông Đặng Tùng Anh là Thạc sĩ Hệ thống thông tin, từng đảm nhiệm các vị trí như: Tư vấn dự án lĩnh vực công nghệ thông tin, tham gia đào tạo, triển khai xây dựng các chương trình về chuyển đổi số; tham mưu xây dựng văn bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 

Bà Trịnh Thị Trang (sinh năm 1988), hiện là chuyên viên của Cục Tin học hoá. Bà Trịnh Thị Trang đã từng tốt nghiệp Cử nhân Pháp luật kinh tế và tham gia trực tiếp xây dựng các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông như: Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP và Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Phản hồi của học viên

CĐSX: Chuyển đổi số xã

5

Xếp hạng khóa học
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích